ҮНЭ ТАРИФ

Реклам, зар сурталчилгаа

Эх бэлтгэл /энгийн/ 40.000₮ - 60.000₮

30 секундээс 1 минут хүртэл хугацаатай

Хошин  урлагын продакшны жүжигчидтэй хамтарсан эх бэлтгэл

1 жүжигчинтэй - 200.000₮ 2 жүжигчинтэй - 300.000₮

 30 секундээс 1 минут 30 секунд хүртэл хугацаатай

 

Нэг удаагийн цацалт 

 1000-1200₮  1 сек-ээс 30 сек хүртэл хугацаатай реклам

 1300-1500₮

 30 сек-ээс 1 мин хүртэл хугацаатай реклам

 Нэвтрүүлэг

1500₮-2000₮ Захиалгат нэвтрүүлэг  /1минутын үнэ/
Үгэн зар

6000₮

9.11.13.15.17.19. Цагуудын 50 минут дээр уншигдана


УРАМШУУЛАЛ

Урт хугацааны гэрээ байгуулсан тохиолдолд үнийн тариф хөнгөлөлт эдлэнэ.

АЯ ДУУНЫ МЭНДЧИЛГЭЭ

Утастай мэндчилгээ /дотоод/

18.000₮ 1 дуутай утастай/карт багтсан болно/

Утастай мэндчилгээ /дотоод/

20.000₮ 2 дуутай утастай/карт багтсан болно/

Гадаад /Европ ,Япон, Ази /

25.000₮ 2 дуутай утсаар сонсгоно. /карт багтсан болно/